Seoseid loov kunstiharidus

Kunstiõpetajate täienduskoolitus “Seoseid loov kunstiharidus” keskendus RÕK kunsti ainekava gümnaasiumi II kursuse läbiviimisega seotud pädevuste tõstmisele. Täienduskoolitusel osales üle 50 kunstiõpetaja üle Eesti, ühiselt käsitleti nii teoorias kui praktikas nüüdisaegse õppeprotsessi kujundamist ja gümnaasiumi II kursuse õppesisu rakendamist.

Täienduskoolituse põhimõtteks oli õppimine läbi osaluse ja praktika. Iga sessiooni käigus osaleti loengutes, seminaridel ja rühmatöödes ning tehti iseseisvaid ülesandeid. Iseseisev töö toimus ka sessioonide vahelisel perioodil, mil rakendati lähiõppes õpitut igapäevatöös oma õpilastega ning analüüsiti tehtavat. Koolituse käigus loodi koostöös õppijatega elektrooniline õppematerjal “Seoseid loov kunstiharidus. Kogumik gümnaasiumi kunstiõpetajale”. Head lugemist ja inspireerivat koostööd õpilastega!

kaanepilt


  

* Koolitust rahastati programmi “Elukestev õpe” meetmest “1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus”.